ЖЮРІ “ХIIІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ЮНИХ ПІАНІСТІВ” ВОЛОДИМИРА КРАЙНЄВА

Дварионас

Юстас ДВАРІОНАС

Випускник Московської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського (клас проф. Л.Власенко та М.Плетньова), лауреат багатьох міжнародних конкурсів в Чехії, Італії, Португалії, Литві. Концертує в якості соліста та виконавця камерної музики в країнах Європи, Азії, Америки. Віце-президент Європейської спілки  юнацьких музичних конкурсів (EMCY), член журі багатьох міжнародних конкурсів піаністів. Поєднує концертну та суспільну діяльність з викладанням у Національній школі мистецтв ім. М.К. Чюрленіса.

 

Justas Dvarionas

A graduate of Moscow P.Tchaikovsky Conservatory, class of Prof. L.Vlassenko and M.Pletnev, a laureate of many International Competitions in Czechia, Italy, Portugal, Lithuania. As a soloist and performer of chamber music has concert tours in Europe, Asia, USA.

J.Dvarionas is a vice-president of European union of Music competitions (EMCY), a juror of  many International piano competitions.

Successfully combines teaching at the Ciurlionis High school for Arts with concert public activities.

 

Світлана ЗАХАРОВА

 

Світлана Захарова випускниця Харківського інституту мистецтв ім. І.П.Котляревського (ніні Харківський національний університет мистецтв (клас Регіни Горовиць). З 1998 року вона – завідувач відділу спеціального фортепіано ХССМШІ, викладач-методист.  Підготувала біля 100 випускників, серед яких майже 60 лауреатів міжнародних та національних конкурсів і 7 лауреатів міжнародного конкурсу юних піаністів В.Крайнєва. Відзначена подяками Міністерства культури України, Міністерства культури АР Крим, почесними дипломами міжнародних конкурсів України, Росії, Італії, Чехії, неодноразово була запрошена членом журі багатьох міжнародних конкурсів.

 

Svitlana Zakharova

Svitlana Zakharova got her education at Kharkiv  I.P. Kotlarevsky Institute of Arts, class of Regina Horowitz.

Since 1998 has been  the Head of the piano department at Kharkiv Special Secondary Music School.

She is teething methods specialist, more than 100 school-leavers are her students, among them 60 students are laureates of National and International Competitions, 7 of her students became laureates of International V.Krainev piano competitions.

Zakharova Svitlana  was favourably mentions by Ministry of Culture of Ukraine, Ministry of Culture of Autonomous Republic of Crimea,  she has also got honorary diplomas of International contests in Ukraine, Russia, Italy, and Czech Republic and was frequently asked to serve as jury member at numerous International piano competitions.

 

_____________________________________________________________________________

Kot Yuri 5

Юрій КОТ

Заслужений артист України. Випускник державної консерваторії ім.П.І.Чайковського (нині НМАУ), клас заслуженого артиста України, професора Валерія Козлова.

Лауреат численних національних та міжнародних конкурсів піаністів і фортепіанних дуетів. Гастролював з сольними та концертними програмами як соліст симфонічних оркестрів в країнах Європи, Азії, США. Має записи на радіо, TV, CD та ін. Концертну діяльність Юрій Кот поєднує з викладацькою роботою на кафедрі спеціального фортепіано НМАУ ім.П.І.Чайковського та участю у багатьох музичних конкурсах як член журі. Проводить майстер-класи в Сербії, Японії, Україні.

Лауреат національної премії Л.Ревуцького.

Yurii KOT

 

Honoured Artist of Ukraine, a graduate of state P.I.Tchaikovsky Conservatory (now NMAU), class of Honoured Artists of Ukraine, Professor V.Kozlov.

A laureate of numerous national and international piano and piano duets competitions.

As a soloist and a soloist of symphony orchestras had concert tours in Europe, Asia and the USA, also made records for TV and radio.

Alongside with concert career Yurii Kot carries out educational activities at the piano department at National P.I.Tchaikovsky Music University of Arts, serves as a jury member at many International Competitions, gives master-classes in Serbia, Japan and Ukraine.

A laureate of National L.Revutsky Prize.

 

Джулія КРУДЖЕР

Бакалавр музики і майстер мистецтв Університету штату Айова. Засновник і директор Невадської консерваторії в м.Айова-Сіті, віце-президент Національної гільдії викладачів фортепіано. Член жюрі багатьох національних та міжнародних конкурсів.
Свою педагогічно-освітянську діяльність Джулія Круджер поєднує з виконавською. Виступала як з сольними концертними програмами, так і в фортепіанних дуетах.
В 2002 році пані Круджер була відзначена званням «Викладач року» штату Техас.

Julia KRUGER
Julia Amada Kruger holds a bachelor of Music Degree, a founder and director of the Nevada Conservatory of piano in Iowa City, vice-president for the National Guild of Piano Teachers.
Julia Kruger has judged many National and International competitions. In addition to her teaching activities Ms. Kruger continues her performing career as a soloist and duo partner. In 2002 Ms. Kruger was awarded the «Pre-Collegiate Teacher of the year for the state Texas».

_____________________________________________________________________________

Milan Langer I

Мілан ЛАНГЕР

Один з відомих піаністів Чехії, бере участь в численних концертних програмах як соліст та виконавець камерної музики. Він лауреат багатьох міжнародних конкурсів, має записи (LP, CD). Концертував в країнах Європи, Америки, Азії. Професор Празької консерваторії, завідувач кафедри фортепіано. Мілан Лангер – ініціатор та організатор проекту підтримки юних піаністів Чехії, член журі конкурсів фортепіанної та камерної музики, проводить майстер-класи в Америці, Південній Кореї, Японії та інших країнах.

 

Milan LANGER

One of the prominent pianists of Czechia, as a soloist and performer of chamber music  has concertized in the countries of Europe, in the USA and Asia.

Being a laureate of many international competitions he has many LP and CD records. Milan Langer is a Professor at the conservatory of Prague, the head of the piano department, a jury member at international competitions for pianists and performers of chamber music, presents master-classes in the USA, Southerh Korea, Japan and other countries.

Milan Langer is initiator and organizer of the project supporting young pianists of Czechia.

 

_____________________________________________________________________________

нариманидзе

Майя НАРІМАНІДЗЕ

Випускниця Тбіліської Державної консерваторії ім. В.Сараджишвілі та Московської державної консерваторії ім. П.І.Чайковського (клас проф. Е.Вирсаладзе). Концертує в якості солістки Національної філармонії Грузії, має записи на радіо та ТV. Професор Академії мистецтв (м.Каїр, Єгипет), зараз працює в   спеціалізованій музичній школі ім. З.Паліашвілі та педагогічному інституті музичного мистецтва  м.Тбілісі.

 

Maia NARIMANIDZE

A graduate of Tbilisi State V.Saradzhishvili Conservatory and Moscow state P.I.Tchaikovsky Conservatory (class of Prof. E.Virsaladze).

As a soloist of National philharmonic of Georgia has concert tours in Georgia, has also made records for radio and TV.

A profwssor of Academy for Arts (Cairo, Edypt) Maia Narimanidze teacher talented young pianists at Special Z.Paliashvili Music school and Tbilisi High Musical Institute.

 

_____________________________________________________________________________

Сагалова

Анна САГАЛОВА

Анна Сагалова закінчила магістратуру та асистентуру-стажування в Харківському національному університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського, клас Народної артистки України, професора Т. Б. Вєркіної, потім пройшла курс аспірантури у Вищій школі музики ім. Ф. Ліста у м. Веймар (Німеччина),клас професора Г. Отто. А. Сагалова – старший викладач кафедри спеціального фортепіано ХНУМ ім. І. П. Котляревського.

Анна лауреат багатьох міжнародних та регіональних конкурсів, брала участь у міжнародних майстер-класах в Україні, Швейцарії, Китаї та Франції, постійно грає як солістка з багатьма симфонічними оркестрами України під керуванням диригентів з України, США, Швейцарії, Великобританії, Австрії.

У 2016 році обрана Головою консультативного органу при Міністерстві культури України «Рада молодих вчених», член Національної ради з питань культурно-мистецької освіти при Міністерстві культури України.

 

Anna Sagalova

Anna Sagalova graduated from the magistracy and assistant-internship in  Kharkiv Kotlyarevsky National University of Arts in the class of the People’s Artist of Ukraine, professor T.Vyerkina. Completed a course of the postgraduate training program in the University of Music Franz Liszt Weimar (Germany), where she attended classes of the Professor G. Otto. As of today

  1. Sagalova is a senior teacher of the special piano department of the Kharkiv Kotlyarevsky National University of Arts.

Anna is a laureate of many international competitions and participated in international piano masterclasses  in Ukraine, Switzerland, China and France, constantly plays as a soloist with many symphony orchestras of Ukraine under the guidance of conductors from Ukraine, USA, Switzerland, Great Britain, Austria, etc.

In  2016 she was elected a chairman of the advisory deparment in the Ministry of Culture of Ukraine “Council of Young Scientists”. Also is a member of the National соuncil on issues of cultural and art education under the Ministry of Culture of Ukraine.

 

 

_____________________________________________________________________________

Фонг

 

Вільям Фонг

Міжнародна кар’єра Вільяма Фонга почалася у 1984 році, коли він зайняв І місце та отримав Золоту медаль і приз Рози Сабатер на міжнародному конкурсі піаністів Jaen Prize (Іспанія). Вільям – музикант з широким діапазоном інтересів, має записи маловідомих творів камерної музики. Його концерти транслювалися по телебаченню і радіо Європи та США. Як видатний педагог Вільям проводить безліч майстер-класів, бере участь  як член журі фортепіанних конкурсів у Великій Британіі та за кордоном.

Його студенти займали призові місця та отримували стипендії для навчання в Кертісовому інституті музики (США), Берлінському університеті мистецтв (Німеччина), Королівській академії та у Королівському коледжі музики, Гілдголській школі музики і театру, Консерваторії музики і танцю Тriniti Laban (Великобританія),  Королівській консерваторії (Шотландія).

Вільям Фонг професор Королівської музичної академії (Лондон, Велика Британія)

 

Prof. William Fong

William’s international career was launched in 1984 when he won the first prize, gold medal and Rosa Sabater prize at the Concurso Internacional de Piano in Jaén (Spain). A musician of wide interests and has recorded some fascinating and little known repertoire in the chamber music field.

A distinguished teacher, William is in demand for master classes and adjudication in the UK and overseas.

His students’ achievements have included places and scholarships to study at Curtis Institute of Music USA, Universität der Künste Berlin, Royal Academy of Music, Royal College of Music, Guildhall School of Music and Drama, Royal Conservatoire of Scotland and Trinity Laban.

 

William is a Professor at the Royal Academy of Music  (London, United Kingdom).